Barnet väger denna vecka ca 2 kg och är ca 42 cm långt. Lungorna är nästan färdigutvecklade och barnet fortsätter samla på sig fett som skyddar huden. Barnet märker av om det är dag eller natt, eftersom det lärt sig att skilja på ljus och mörker.

Huden blir nu mindre röd och mer slät och barnets skelett börjar att hårdna. Benen i kraniet har dock ännu inte växt ihop och är fortfarande mjuka. Detta underlättar förlossningen då barnets huvud pressas samman på vägen ut.

Den gravida kvinnan och hennes partner har nu säkert börjat tänka på förlossningen. Att skriva ett förlossningsbrev kan vara en bra mental förberedelse. I brevet kan du ta upp vad du önskar för smärtlindring, hur din graviditet har varit, om du tränat profylax, om det finns något du är rädd/orolig för och om du behöver extra stöd kring något. Ta även upp om du har några specifika önskemål under förlossningen som te x dämpad belysning, musik, partnerns roll m.m. Det är dock viktigt att komma ihåg att förlossningbrevet ska ses som ett verktyg och inte en manual. Det går ju aldrig går att förutspå exakt hur en förlossning kommer att gå.
Kommentera