Vecka 31 – Vila mer

skrivet av Maria

Barnets hår på huvudet kan nu ha blivit några centimeter långt. Längden på barnet är ca 40 cm från huvud till fot och vikten är ca 1,6 kg. Barnet fyller upp större delen av kvinnans mage och kvinnan kan känna sig tung och otymplig.

De sista veckorna av graviditeten behöver kvinnan vila allt oftare. Precis som i början av graviditeten är det vanligt att man de sista veckorna känner sig extra trött. Ta vilopauser ofta och ät ordentligt. Kvinnans lungkapacitet har ökat vilket är en förutsättning för att orka syresätta sig själv och barnet. Om kvinnan går på kontroller hos barnmorskan, sker nu besöken var 14:e dag fram till förlossningen. Barnmorskan brukar vanligtvis kontrollera hur barnet ligger, lyssna på barnets hjärta, känna om livmodern och barnet har växt. Det är också vanligt att kvinnans blodvärde, blodsocker kontrolleras några gånger under graviditeten, samt att urinprov tas. Kvinnan kan nu ha lagt på sig ca 8-12 kg.

Om kvinnan har ett fysiskt tungt, eller riskfyllt arbete kan hon från och med nu bli beviljad havandeskapsledighet. Denna ledighet kan tas ut 60 dagar innan beräknad födsel. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiderna kan vara långa. Om man inte blir beviljad havandeskapsledighet, kan man istället ta ut föräldraledighet de sista 60 dagarna. Hör med försäkringskassan om du har frågor kring detta.
Kommentera